FEAC

El programa FEAC està obert a totes les etapes de l’Educació Obligatòria: Infantil, Primària i Secundària. Pretén crear un clima de relació, de comunicació... entre l’escola i les famílies, així com tenir un canal que ens porti a un diàleg formatiu. Un diàleg que ens dugui a conèixer-nos, a entendre’ns, a treballar plegats en la tasca comuna que ens hem proposat: l’educació dels vostres fills i filles, dels nostres alumnes.

Per tal de caminar cap a aquesta fita, comptem amb dos elements que ens poden ajudar: el butlletí FAMÍLIA/ESCOLA i les Trobades FAMÍLIA/ESCOLA.

Coordinadora : Rosa Mª Pierna

Les dates de les Trobades d’aquest curs 2014-2015 seran:

Primera trobada: 3 al 7 de novembre
Segona trobada: 19 al 23 de gener
Tercera trobada: 16 a 20 de març
Quarta trobada: 4 al 8 de maig
Cloenda: Segona setmana de juny