Inventem històries

Preparats?? inventem històries?? som-hi....una de les estones que més gaudim a la nostra llar d'infants són els moments els quals dediquem a inventar històries tots plegats. A partir de cert material que l'educadora ens deixa a l'abast com poden ser les pilotes i anelles de fusta, taps de suro, robes de colors, cèrcols, pinyes...inventem i creem diferents històries.

El bagul del buf

Després de dir les paraules màgiques” Bufa que bufaràs..., s’ha obert un bagul ple d’objectes relacionats amb el buf, estàvem molt emocionats per veure què feia cada element, així que ens hem ficat a descobrir-los; hem fet sonar uns xiulets, hem fet carreres amb unes pilotes bufant-les pel terra, hem fet volar algunes plomes de colors i amb aigua i sabó quan bufàvem sortien bombolles!.
Jugant exercitem la capacitat respiratòria i el sistema fonològic ajudant-nos a adquirir el llenguatge.

Pàgines