Descobrim i relacionem objectes

Cada sessió a l’aula Snoezelen ens aporta molta relaxació i benestar a través dels estímuls sensorials; música, llum.... Aquesta vegada el material ficat a l’abast dels infants han estat unes formes geomètriques fluorescents, iniciant així el reconeixement de qualitats, semblances, diferències..., i fent al infant el protagonista dels seus aprenentatges significatius.