Estimulació vestibular

El sistema vestibular ens regula el sentit del moviment i l'equilibri, és el que ens permet mantenir el nostre cos en l'espai i controla els nostres desplaçaments. És un de los primers sistemes sensorials en desenvolupar-se i permet l'orientació anticipada de la mirada.
En aquesta sessió psicomotriu hem pogut treballar el nostre sistema vestibular a través de la pilotes de totes les mides, deixant el pes del nostre cos a sobre d'aquestes i practicant el balanceig.
També hem treballat el domini del nostre cos i hem sigut conscients de la maduresa que hem adquirit el l'equilibri a través de passar pel túnel.
Ens divertim en cada sessió de psicomotricitat que practiquem setmanalment.