Exàmens de Cambridge al Col.legi Santa Anna

Avui, dia 3 de juny, s'han realitzat exàmens de Cambridge al col·legi. 30 alumnes de primària s'han examinat dels Young Learners i 62 alumnes de secundària s'han examinat del KET, PET i FCE. Som centre Examinador i hem acollit també alumnes d'altres escoles de la província de Lleida. Esperem que tots hagin pogut mostrar el seu bon nivell.