Observem amb la lupa

Avui hem trobat una marieta al pati i utilitzem les lupes que tenim per poder observa-la millor.
Com ens agrada!