Cicle Inicial


tess

El cicle inicial és un cicle d’adquisició i consolidació d’hàbits i de desenvolupament emocional i social dels infants.
Fomentar l’autonomia, la millora de l’atenció, el treball diari o l’afermament de la pròpia identitat mitjançant un constant acompanyament tutorial i familiar és clau en aquestes edats.
Consolidem els continguts curriculars de lectura i escriptura en diferents bases (quadriculat, foli i Montessori) i amb diferents pretextos: el llibre de text, el treball cooperatiu o individual, la mitja hora de lectura diària o la llibreta viatgera.
Els nombres i l’afermament de les operacions bàsiques constitueix un altre pilar bàsic juntament amb un treball de medi social en projectes i en grups reduïts per facilitar un seguiment més acurat del nen i potenciar les exposicions orals, el mètode científic i el treball per competències. L’anglès té el seu espai com a habitual àrea curricular i també en les hores complementàries treballat amb teatre i metodologies que fomenten l’expressió oral.