Pla Anual 2023-24

El Pla Anual conté les activitats planificades, el calendari, els serveis
educatius i l’organització del Centre sota el lema d’aquest curs.
El nostre Col·legi forma part dels Centres Educatius de la Congregació de
les Germanes de la Caritat de Santa Anna i com la resta de centres, volem
parar atenció a les necessitats del món. Un món sovint ple d’injustícies. Ens
sentim urgits a promoure i lluitar per la justícia i el dret amb un compromís
amb els més pobres i necessitats. 

El lema d’aquest any vol anar més enllà
de les paraules, volem que es converteixi en una actitud i no només durant
el temps que dura un curs.  

Bon curs 2023-24 a tots!