Projecte Pastoral Institucional

Partíceps de la tasca educativa de l'Església, l'Evangelització, la Pastoral es troba al cor de la vida i acció dels nostres centres “ realitzant-la a través del testimoni implícit i de l'anunci explícit ”. (EN,22)

Evangelitzar en temps de Nova Evangelització “ vol dir ensenyar l'art de viure ”. (Joseph Ratzinger).

L'Evangelització parteix de la nostra MISSIÓ :

“La Missió educadora de les Germanes de la Caritat de Santa Ana es perfila des dels primers temps amb dedicació de les primeres Germanes en la formació de nens a la Inclusa de Zaragoza i a la Misericordia de Huesca”. ( 1807 ).

“Fidels al Carisma de Caritat dels nostres Fundadors, participem en aquesta missió, col·laborant en la formació de la persona per què sigui agent del seu propi desenvolupament, aconsegueixi la maduresa humana, opti lliurement per la fe i es comprometi en la construcció d'una societat més justa i fraternal basada en la veritat, la pau i l'amor”. (C.P.p.13).

Hem generat una VISIÓ pastoral amb la qual volem :

- Fer la presentació explícita de l'Evangeli, de la fe, com encontre amb la persona de Jesús.
- Conectar amb la vida de les persones acompanyant la seva evolució i fent que a cada persona protagonista del seu propi procés, provocant la set i vivència de la fe.
- Donar una dosis de provocació en l'evangelització en els nostres centres, que generi preguntes, en lloc de donar respostes.
- Posar en pràctica la Pedagogia del detall, de l'experiència i de la presència.
- Mantenir l'estil Santa Ana a la Comunitat Educativa.

Per a viure els nostres VALORS :

- “ En relació a la pròpia persona : responsabilitat, treball, alegria, senzillesa, llibertat.”
- “ En relació als altres : hospitalitat, confiança, gratuïtat, bondat, pau, solidaritat, servei, perdó, justícia. ”
- “ En relació a Déu : contemplació en l'acció, disponibilitat, gratuïtat, fidelitat.” (C.P.p.20).

Optem per implantar un Model de Pastoral Sistèmica, en els centres, amb intel·ligència espiritual i crear Comunitats Educatives cristianes des del compromís de l'Equip Directiu i Claustre amb la competència espiritual. ” El basem, intentant actualitzar el seu estil i el seu missatge, en les instuicions de Maria Ràfols i Juan Bonal que segueixen sent per a nosaltres referents pedagògics i pastorals.

Focalitzats en el coneixement, celebració, comunió i compromís, que són els quatre pilars del Cristià, de les comunitats i dels centres, els quatres pilars de l'Església que proposa el Vaticà II en les sevs Constitucions Dogmàtiques; La nostra preferència és potenciar aquests eixos que donaran força a la nostra acció pastoral :

1. Recerca de la veritat.
2. L'experiència del Misteri.
3. El clima del Centre.
4. L'existència compromesa.

Junts estem cridats a :

RENOVAR LA NOSTRA FE, la nostra confiança en aquest anunci que rebem, en aquesta persona de la que tant ens fiem, que és Jesús.

COMPARTIR LA PASSIÓ per l'Evangeli, que ens impulsa a entrar a la dinàmica de la Nova Evangelització i a “ acarar amb imaginació i creativitat els nous reptes que se'ns plantegen ” per a donar resposta a les paraules de Sant Pau : “ Com l'invocaran si ho han cregut en Ell ? Com creuran si no han sentit parlar d'Ell ? Com oïran si ningú els anuncia ? ”. ( Rm 10,14 ).

El Pla de Pastoral és un projecte de prioritats, una proposta per a fer camí junts destacant les activitats i actituds que hem de potenciar. La seva fecunditat requereix l'adaptació constant en cada lloc a partir de la realitat de cada Centre mitjançant l'elaboració de la Programació Anual de Pastoral de Centre.