Aprenent amb els LabCases al Museu de Lleida

Avui els alumnes de 3r de la ESO han gaudit d’una visita guiada al Museu de Lleida, seguida de la realització d’uns tallers en el mateix museu. La sortida forma part de les diverses activitats que es realitzen en el col·legi commemorant la 21a Setmana de la Ciència.
La visita d’avui ha començat amb una part interactiva que ha agradat molt als alumnes. Cadascun d’ells tenia un clicker per anar valorant un seguit d’imatges de forma individual. Amb això iniciem un estil de museu que valora l’opinió dels seus visitants i els fa part partícips d’ell i de les seves exposicions.
Un cop efectuada aquesta part, s’ha realitzat la visita guiada on s’explicaven fets històrics i transcendentals, que habitualment romanen desconeguts, però alhora quotidians en el poblat iber de Genó.
Aquesta visita ha estat el preludi de diversos tallers on els alumnes han sigut part activa per a entendre i obtenir nous coneixements i dades a partir de la informació donada en la visita i alguns objectes trobats al jaciment de Genó. Primer de tot, han construït una maqueta a escala d’aquest poblat i han calculat, entre altres coses, la quantitat de gra necessari per abastir el poblat al llarg d’un dia. Han descobert què és l’estratigrafia: la ciència que a traves de les capes del sòl permet conèixer la complexa historia de la Terra. Han après a obtenir informació dels jaciments arqueològics a partir de closques de petxines mitjançant diversos processos químics i obtenir informació del territori a partir de la lectura de mapes topogràfics i de la gran informació que contenen, així com saber orientar-se i conèixer la posició d’un lloc mitjançant les coordenades topogràfiques.