APRENENTATGE VIVENCIAL

A la nostra LLAR D’INFANTS donem molta importància a l’APRENENTATGE VIVENCIAL implicant a l’infant la vivència d’una experiència la qual ell mateix pot sentir i fer coses que enforteixen els seus aprenentatges. El contacte amb el seu entorn a partir dels sentits és la base pel seu desenvolupament posterior de les capacitats cognitives i motores.
Ells i elles són curiosos per naturalesa i inicien, ben aviat, la seva exploració de l’entorn convertint-se en autèntics exploradors.