AVUI, ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI SANTA ANNA DE LLEIDA.
Ens plau convidar-vos a l’Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Santa Anna, que tindrà lloc avui dia 27 de febrer de 2014 (dijous) a les sis (18:00) de la tarda. La reunió, es farà en la capella del col·legi.

L’Ordre del Dia és el següent:

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. (Es recorda als socis que l’acta està penjada aquí).
2. Memòria d’activitats del curs 2012-13
3. Aprovació del balanç de l’exercici 2013
4. Pressupostos despeses exercici 2014
6. Elecció de nous membres de la Junta de l’AMPA
7. Precs i preguntes.

Per la importància que tenen tots els afers relacionats amb l’educació dels nostres fills i filles, esperem la vostra assistència.