Conferència Combustibles Solars 3r ESO

Els alumnes de 3r d'ESO han assistit avui a una conferència organitzada pel Caixa Fòrum que tracta sobre els combustibles solars. Un dels principals problemes que la nostra societat ha d'afrontar és la dependència energètica dels combustibles fòssils i el seu previsible esgotament. Per això, és prioritari trobar una alternativa energètica que ens permeti, alhora, satisfer una demanda energètica creixent i reduir l'emissió de gasos contaminants com el diòxid de carboni. La solució la trobarem un cop més a la natura i en l'enorme potencial de la química, que ens permet imitar la natura per aconseguir els nostres objectius. La fotosíntesi és el procés clau. En química, la fotosíntesi artificial és un dels camps de recerca que desperten més interès.