Els primers dies a la Llar...

són moments d’inquietuds, plors, aferrament (nino, xumet...), nous companys, educadors/es ... però alhora amb ganes de jugar i de conèixer-nos en un clima afectiu.
Un període ple de noves vivències pels infants, famílies i educadors/es .