Experimentar és un art

Al llarg del curs fem diferents propostes d’experimentació, avui hem experimentat amb sorra, petxines, arròs... diferent material que deixem a l’abast dels infants, i els oferim la llibertat d’investigar, el desig de tocar, la necessitat de conèixer l’entorn, de sentir els diferents elements entre les mans i poder classificar, buidar, omplir..., cada sessió és una experiència única per a cada infant.