FEM CIÈNCIA!

A LES AULES D’EDUCACIÓ INFANTIL potenciem el treball basat en l'observació, la recerca i l'experimentació.
Dissenyem activitats d'indagació que l'alumne aplica a l'aula per millorar la competència científica, sent el protagonista del seu aprenentatge.

El mètode científic és un procés que serveix per investigar allò desconegut, un procés que utilitza l'evidència i l'experimentació per trobar resposta a les preguntes que es fan.

Proposem als nostres alumnes que facin un experiment a casa fent barreges amb diferents líquids, tot realitzant hipotèsis i analitzant els resultats, observant que alguns es barregen i d'altres no, segons la seva densitat!