LAPBOOKS a P3

Vam començar aquest fascinant itinerari del nostre projecte d'aula amb la presentació de les Caixes de Vida. Van aparèixer diferents interrogants però el que ens va cridar més l'atenció va ser el creixement del nostre cos! Aquest creixement ens ha portat a visitar la biblioteca pública per buscar informació i a demanar ajuda a les famílies. Hem descobert moltes coses dels nadons a la panxa de la mare: Hem parlat del cordó umbilical, de la nostra mesura quan vam nèixer, del creixement,... Tot això ens ha ajudat a avançar de manera contextualitzada i amb sentit en les diferents àrees del currículum (treballant alhora la lectura, l'escriptura, la matemàtica, l'art, la ciència,.. i molt especialment les nostres emocions).
Tota aquesta investigació ha pres forma de Lapbooks on cada nen i cada nena, partint d'imatges personals, ha estructurat la informació més important.