Proves Cangur Matemàtiques

Aquest dijous un total de 38 alumnes de l’escola han participat a la Prova Cangur de Matemàtiques organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques. La prova Cangur és una prova de resolució de problemes adreçada a alumnes des de 5è de primària fins a 2n de batxillerat. Cada curs té una prova pròpia amb 30 problemes, 20 problemes en el cas dels nivells d’alumnes de menys edat. S’adreça a tots els alumnes i amb ella es promou la participació de tots els nois i noies, a la engrescadora tasca de resoldre problemes. Un total de 106.800 alumnes, distribuïts en 27.500 de primària (5è i 6è curs), 58.800 de 1r a 3r d’ESO i 20.500 de 4t d’ESO a 2n de batxillerat han participat aquest curs a la prova. Distribuïts en 691 centres per al Cangur “dels grans” (4t d’ESO, 1r de BTX, 2n de BTX); 654 centres per al “Cangur 123” (1r, 2n i 3r d’ESO); 431 centres per al Cangur de primària (5è i 6è de primària).