Psicomotricitat vivenciada

La psicomotricitat vivenciada és una pràctica corporal que ens encanta fer, consta de sessions on es proporciona diferent material als infants i són ells mateixos els que trien quin moviment desenvoluparan a cada moment.
Les activitats que desenvolupen ajuden a adquirir certa capacitat visomotriu (coordinació òculo - manual) i un control precís dels seus moviments. És una manera d'expressar corporalment els seus desitjos expressant-se en llibertat i creativitat desenvolupant la iniciativa pròpia.
En aquestes sessions ens enfrontem d'una forma positiva a les limitacions del nostre cos sense pors iniciant-nos en les nocions espaio-temporals i relacionant-nos amb els companys en un ambient de joc en el qual l'objectiu primordial és gaudir.