Taller d'Educació afectivo-sexual a 2n d'ESO

Un grup d'alumnes de Medicina de l'Universitat de Lleida han impartit a 2n d'ESO un taller d'educació afectivo-sexual, amb una durada de dues hores.
L'educació afectivo sexual s'ocupa de les dimensions biològica, sociocultural, psicològica i espiritual de la sexualitat, des dels dominis cognitiu, afectiu i conductual, incloent les habilitats per a comunicar-se efectivament i prendre decisions responsables.
Una educació sexual adequada des de temprana edat pot contribuir a que nois i noies es desenvolupin de forma més equilibrada, siguin capaços de comprendre els canvis que experimenten en el seu propi cos, en els seus estats d'ànim i la manera de relacionar-se amb els demés.