Treball de la frase al cicle inicial

Amb la frase aconseguim ser uns grans escriptors.
Llegiu atentament, gràcies al treball de la frase reflexionem sobre la llengua i la seva estructura gramatical. Els nostres mestres ens ajuden a adquirir nous coneixements sobre els aspectes formals de la llengua, a partir d'activitats significatives i que ens fan participar a tots.
Mireu quantes coses estem aprenent: reconèixer diferents elements de la frase, comparar elements, completar frases...en definitiva reflexionem sobre elements de la frase que no coneixíem.
Hem descobert els articles, paraules curtes i llargues, els noms, els verbs, els adjectius, tipus de frases, i d'altres aspectes gramaticals i ortogràfics importants.
Cada dia en sabem més i ens divertim aprenent!!!