Visita el Mèdol

Últim dia de convivència hem visitat la pedrera Romana del Mèdol.
Ens han explicat com els romans extreien la pedra per la construcció dels edificis.
Hem passat tres dies fantàstics!!!!