Visita a la Depuradora

El alumnes de 2n d'ESO han visitat la Depuradora d'Aigües Residuals de Lleida. Els continguts treballats durant aquesta visita s'aprofundiran a l'àrea de Physic.
Durant tot el matí han realitzat aquesta visita en dues parts: la primera, visita de les instalacions, amb una detallada explicació del procés de selecció dels residuus que arriben amb l'aigua i el progresiu procés de neteja d'aquesta. La visita és molt didàctica ja que a la vegada que atenen les explicacions, es va omplint un dossier amb els detalls del procés.
La segona part, desprès del descans de mig matí, han continuat treballant de manera molt visual, dintre d'una aula, les diferents parts de la depuració de l'aigua i han vist quins són els materials que es poden separar de l'aigua residual i quins no.
També aquesta visita ha servit per conscienciar-nos dels nostres hàbits, dels que són respectuosos amb el medi ambient i els que no. Els alumnes han après el que han de fer per tal de no generar tants residuus que comporten despeses innecesàries quan ens hem de desfer d'ells.