Dept. de Ciències

Alguns nombres interessants a 1r de l'ESO

El passat 8 de febrer, els alumnes de primer de l'ESO van tenir una conferència a càrrec del doctor Santi Martínez del departament de matemàtiques de la UdL, que va donar a conèixer alguns nombres, com l'auri, pi, e, ... i curiositats d'aquests nombres que ens trobem en la natura, en la música i en les arts. Vam adonar-nos que les matemàtiques expliquen molt més que els problemes que apareixen als llibres.

Apadrinament matemàtic 2n ESO - 3r Primària

Aquest divendres va tenir lloc la tercera sessió d'apadrinament matemàtic; consisteix en l'activitat d'aprenentatge i servei que realitzen els alumnes de 2n d'ESO amb els de 3r de primària. En aquesta activitat els alumnes de 2n de l'ESO, el padrins, expliquen als alumnes de 3r de primària, els seus fillols, els conceptes matemàtics que aquests treballen en l'aula per a aconseguir que ho assoleixin millor, fent materials per a que els petits aprenguin alhora que es diverteixen.

Participació dels nostres alumnes en la IV Copa Cangur

Els alumnes del col·legi Santa Anna han participat, avui 26 de gener, a la IV Copa Cangur. Aquest concurs, organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques, consisteix en resoldre el màxim de problemes en equip durant una hora. Cada problema té una puntuació que va augmentant a mesura que avança el concurs si ningú l'encerta. També es penalitza el fet de donar una resposta errònia a algun problema.

Pàgines