P3

Hem vist els ulls dels caragols!!

Continuem investigant...
Hem observat el cos dels caragols. Hi ha unes parts que es veuen clarament:la closca, el peu i les banyes. Però altres parts ens costen una mica més de veure.
"Quan toquem les banyes dels caragols amb el dit les amaguen ràpidament". Buscant informació a internet descobrim que els caragols tenen ulls!! però nosaltres no els veiem!!
Portem a l'aula unes lupes i es genera una conversa en la que anem explicant entre tots per a què ens serviran...
L'Edgar ens explica que amb les lupes tot es veu més gran!

Investiguem els caragols!!

Aquestes setmanes en el nostre projecte d'aula anem buscant i analitzant informació molt interessant dels caragols.
Durant una conversa ens apareix un dubte: "Quan els caragols mengen enciam fan caca verda, i si mengen tomata?De quin color serà la caca?
Hem fet una llista col·lectiva dels diferents aliments que volem donar als nostres caragols treballant així la lectura i escriptura de forma global.
Decidim donar-los: Enciam, tomàquet, caqui i nous.
Posem un caragol a cada pot amb una mica de menjar i esperem...

Què necessiten les plantes per viure?

Tenim clar que les plantes per viure necessiten aigua, però necessiten alguna cosa més?
I sinó tenen aigua, poden viure?
Fem un experiment. Plantem 4 llavors en 4 gots diferents. A la primera planta li posarem aigua i deixarem que els raigs de sol li arribin, a la segona planta li posarem aigua però no deixarem que li arribi cap raig de sol, a la tercera no li posarem aigua i no li deixarem que els raigs de sol li toquin, i a la quarta no la regarem però sí que li deixarem que li arribin els raigs de sol.
Què passarà? Viuran totes? Es morirà alguna?

Pàgines