Projecte Pastoral

Enviament d'Agents de Pastoral

Avui, dijous 25 de setembre, hi ha tingut lloc l'enviament de tots els agents pastorals al teatre a la Casa de l'Església o Acadèmia, per començar la missió pastoral del curs 2014-15.
Com cada any, el Sr. Bisbe, Joan Piris ha convocat els Agents de Pastoral per tal de transmetre les prioritats pastorals per treballar durant aquest curs, a la llum de l'"Evangeli Gaudium" del Papa Francesc I.
I les prioritats diocesanes d'aquest curs són:
1ª: Alimentar l'alegria de la fe, manifestada en l'esperança i realitzada en la caritat.

Maria Ràfols

El dia 5 de novembre és la gran festa de la comunitat educativa de les Germanes de la Caritat de Santa Anna: celebrem el naixement de la fundadora de la congregació, Maria Rafols; catalana d'origen i aragonesa d'adopció; heroïna de la guerra de la Independència i exemple de la caritat i de l'amor fratern portat fins al límit. Fou beatificada per Joan Pau II i el seu carisma inspira el nostre treball diari i manera d'entendre l'educació.